Aktualności

23.01.2013

Miło nam poinformować, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. uzyskaliśmy dla naszego klienta dwa pozytywne wyroki WSA w Warszawie w sprawach zwolnienia z VAT usług wyceny i usług księgowych świadczonych na rzecz TFI.

05.12.2012

Poniżej prezentujemy fragment wypowiedzi Michała Galejczuka, partnera w Polish Advisory Group, jaka została opublikowana 4.12.2012 w Dzienniku Gazeta Prawna w sprawie planowanych zmian w podatku VAT.

29.02.2012
Praktyki Poczty Polskiej polegające na rozszerzaniu zwolnienia z VAT nie tylko naruszają przepisy podatkowe, ale uderzają w zasady uczciwej konkurencji na rynku.
22.11.2011

Podmioty działające w branży finansowej, zlecając wykonanie działań administracyjnych i pomocniczych podmiotom zewnętrznym (outsourcing), muszą ponieść koszt VAT.

 

26.10.2011
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż od pakietów medycznych przyznawanych nieodpłatnie pracownikom należy się podatek PIT.
26.10.2011
W dniu 15 września 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny rozstrzygnął, czy od płatności za nabywaną z zagranicy technologię należy pobierać podatek u źródła.
03.10.2011

Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 22 czerwca 2011 (I GPS 1/11) kwota uiszczonego podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży energii elektrycznej nie jest nadpłatą, jeśli nie prowadzi do uszczerbku majątkowego.

 

16.08.2011

Nabycie po cenie niższej aniżeli rynkowa lub nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników w ramach pracowniczego planu motywacyjnego nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy

16.08.2011

Podatnicy, którzy dokonali zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od pożyczek udzielonych w latach 2007-2008, mają obecnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

28.06.2011
Serdecznie witamy na naszej nowej stronie. Jesteśmy grupą niezależnych doradców podatkowych z wieloletnim doświadczeniem w największych firmach doradczych w Polsce.
Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com