Przełomowy wyrok NSA w sprawie opodatkowania pracowniczych programów akcyjnych

16.08.2011

Nabycie po cenie niższej aniżeli rynkowa lub nieodpłatne nabycie akcji przez pracowników w ramach pracowniczego planu motywacyjnego nie skutkuje powstaniem przychodu ze stosunku pracy

Taki wyrok zapadł w sprawie zakończonej przed NSA w dniu 27.4.2011 r. (II FSK 1410/10). Wyrok NSA stanowić może początek nowej linii orzeczniczej potwierdzającej korzystny z punktu widzenia podatników sposób traktowania tego rodzaju przychodów. Przełamuje on poglądy organów skarbowych, iż dochód uzyskany przez pracowników w ramach planów motywacyjnych stanowi ich dochód ze stosunku pracy, ponieważ koszty z nimi związane ponosi ostatecznie spółka polska, zatrudniająca osoby uczestniczące w planach. W konsekwencji polska spółka powinna pobrać podatek jako płatnik. Ponadto organy dość powszechnie przyjmowały, iż można „opóźnić” moment powstania przychodu na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy o CIT tylko w przypadku obejmowania akcji polskich spółek (przepis w brzmieniu do 1.01.2011). Sąd I instancji i NSA nie podzieliły jednak tych poglądów. Daje to nadzieję na korzystne interpretacje w podobnych stanach faktycznych.

 

 

Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com