Szansa na odzyskanie nadpłaty PCC od pożyczek

16.08.2011

Podatnicy, którzy dokonali zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od pożyczek udzielonych w latach 2007-2008, mają obecnie możliwość wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatku.

Opublikowany 6 sierpnia 2011 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 16.6.2011 r. w sprawie C 212/10, otwiera drogę polskim podatnikom do odzyskania nadpłaconego podatku od czynności cywilnoprawnych za okres 2007-2008.  Trybunał potwierdził, iż celem dyrektywy 69/335, wyrażonym wprost w motywach tego aktu, jest ograniczenie, a nawet zniesienie podatku kapitałowego. Polska w momencie akcesji do UE nie opodatkowywała pożyczek udzielanych przez udziałowców podatkiem kapitałowym. Zatem nie powinna była ponownie go wprowadzać w 2007 roku. Wprowadzenie tego podatku na okres 2007-2008 Trybunał uznał za niezgodne z przepisami UE.

Wyrok trybunału nie tylko umożliwia wystąpienie o zwrot nadpłaty tym którzy zapłacili nienależnie PCC, ale również otwiera drogę do wznowienia postępowania dla tych, którzy uzyskali w tym zakresie prawomocną i niekorzystna decyzję administracyjną.

Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com