Nasz wkład w rozwój rynku funduszy w Polsce

23.01.2013

Miło nam poinformować, iż w dniu 17 stycznia 2013 r. uzyskaliśmy dla naszego klienta dwa pozytywne wyroki WSA w Warszawie w sprawach zwolnienia z VAT usług wyceny i usług księgowych świadczonych na rzecz TFI.

Sąd podzielił naszą argumentację i uchylił niekorzystne interpretacje MF w tym zakresie. Wyroki te są bezprecedensowe i przełamują dotychczasową praktykę rynkową w zakresie opodatkowanie tego typu usług świadczonych na rzecz TFI przez podmioty zewnętrzne. Co więcej, na kanwie naszych spraw wprowadzono zmiany do ustawy o VAT, które mają wejść w życie 1.04.2013 r.

W konsekwencji, dla podmiotów świadczących tego typu usługi pojawia się możliwość zwrotu podatku VAT naliczonego za okres ostatnich 5 lat na usługach księgowych/wyceny. Zaś dla innych podmiotów działających na rynku funduszy (np. depozytariuszy, agentów transferowych) pojawia się szansa na ustalenie prawidłowego (zgodnego z orzecznictwem TSUE i praktyką w UE) sposobu rozliczania VAT na usługach przez nie świadczonych.


Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com