Pakiety medyczne opodatkowane PIT

26.10.2011
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż od pakietów medycznych przyznawanych nieodpłatnie pracownikom należy się podatek PIT.

W dniu 24 października 2011 r. pełny skład Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnął spór dotyczący możliwości kwalifikowania przyznawanych nieodpłatnie pracownikom pakietów medycznych jako nieodpłatnych świadczeń, podlegających opodatkowaniu podatkiem PIT.

Niestety, rozstrzygnięcie sądu nie jest korzystne dla podatników. Sąd uznał mianowicie, iż pakiety medyczne przyznawane pracownikom stanowią dla nich nieodpłatne świadczenie, którego wartość powinna zostać opodatkowana PIT. Zdaniem sądu, opodatkowaniu podlega już sama możliwość skorzystania z danego świadczenia medycznego (nie musi zatem dojść do jego faktycznej konsumpcji).

Powyższa uchwała może niestety skłonić organy podatkowe do podjęcia prób objęcia podatkiem także innych nieodpłatnych świadczeń przyznawanych pracownikom przez pracodawcę.

Copyright © 2010 - 2011 Polish Advisory Group  •  Wszelkie prawa zastrzeżone
created by wyzga.com